Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Na treść tej strony składają się zagadnienia, zasady i właściwości, stanowiące podstawy chemii.


Pierwiastki

Opisane zostały historie odkryć pierwiastków chemicznych.

W zakładce układ okresowy, oprócz informacji dotyczących powstania tego podstawowego narzędzia pracy chemików znajduje się omówienie właściwości pierwiastków i ich związków oraz charakterystyka poszczególnych grup pierwiastków.

Koncepcje chemii nieorganicznej

Podstawowe pojęcia i koncepcje chemii nieorganicznej obejmujące prawa gazowe, stany skupienia materii, roztwory, zagadnienia związane z termodynamiką, kinetyką i równowagą chemiczną, reakcje w roztworach wodnych, elektrochemię oraz takie pojęcia jak elektroujemność, kwasy i zasady, twardość i miękkość oraz liczby i stopnie utlenienia. Dodatkowo w tym miejscu znajdują się materiały dotyczące koncepcji odpychania par elektronowych na powłoce walencyjnej i hybrydyzacji.  Ponadto  dodano skrótowe opracowanie zagadnień związanych z termodynamiką statystyczną.

Mechanizmy reakcji chemicznych

Omówione zostały zagadnienia związane z reakcjami chemicznymi, począwszy od energii aktywacji i termodynamicznych aspektów reakcji chemicznych, poprzez rolę symetrii orbitali substratów i produktów, tworzenie i zrywanie wiązań w reakcji. Przedstawiony został podział i omówiono poszczególne typy reakcji chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej.

Atom i cząsteczka

Podstawowe zagadnienia związane z mechaniką falową uzupełnioną o teoretyczne podstawy, i symetrią. Omówiona została budowa atomu na gruncie mechaniki kwantowej. Budowa cząsteczki związku chemicznego w oparciu o metodę LCAO. Cząsteczki wieloatomowe typu ML2, ML3, CH4, SF6. Cząsteczki związków metali przejściowych; powłoka walencyjna pierwiastków d-elektronowych; Teoria pola krystalicznego i efekt Jahna–Tellera. Uzupełnieniem zagadnień mechaniki kwantowej jest dział poświęcony fizyce klasycznej

Wiązania chemiczne

Opis wiązań występujących w związkach chemicznych. Zakres tego materiału jest bardziej wymagający. W tym miejscu omówione zostały podstawowe typy wiązań chemicznych: jonowe, kowalencyjne, metaliczne, jak również wiązania wodorowe jako przejściowe pomiędzy oddziaływaniami międzycząsteczkowymi a typowymi wiązaniami chemicznymi. Dodatkowo przedstawione zostały nietypowe rodzaje wiązań z jakimi mamy do czynienia w cząsteczkach z niedoborem elektronów oraz w pierścieniowych układach nieorganicznych i związkach gazów szlachetnych


Zjawiska muszą jeszcze mieć podstawy, które nie są zjawiskami

Immanuel Kant "Krytyka czystego rozumu"