Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Nikiel

Kobalt wykazuje duże podobieństwo do niklu, nawet jego nazwa ma „diabelskie” pochodzenie wywodząc się od niemieckiego słowa „Kupfernickel” co można rozumieć jako „diabelska miedź”. Na początku osiemnastego wieku w Saksonii odkryto minerał z wyglądu przypominający miedź, gdyż charakteryzował się miedzianym połyskiem. Była to nikielina będąca stopem miedzi, niklu i cynku lub magnezu. Ponieważ próby wytopienia z tego minerału miedzi spełzły na niczym, stwierdzono zatem, że musi to być sprawka złośliwego ducha gór Nicka. Odkrycie kupferniklu spowodowało zainteresowanie składem tego minerału. W roku 1726 niemiecki chemik I. Link badając próbkę minerału rozpuścił ją w kwasie azotowym otrzymując zielony roztwór. Na tej podstawie stwierdził, że jest to ruda kobaltu z dodatkiem miedzi. W Szwecji czerwony minerał niklu próbowano zastosować do barwienia szkła oczekując pojawienia się niebieskiej barwy charakterystycznej dla kobaltu. Ku zdziwieniu szklarzy zabarwienie się nie pojawiło a minerał określono jako „kobalt, który utracił swoją duszę”.

Tak wyglądała wiedza na temat niklu do roku 1751, kiedy to szwedzki mineralog i chemik Axel Frederick Cronstedt spróbował wydzielić miedź z rudy znalezionej na terenie kopalni kobaltu. W ramach swoich eksperymentów w kwaśnym roztworze tego minerału umieścił kawałek żelaza oczekując, że pokryje się on miedzią. Ku jego zaskoczeniu nic takiego się nie stało, czyli próbka nie zawierała miedzi. W związku z tym Cronstedt zwrócił uwagę na zielone kryształy znajdujące się w próbce minerału. Po wielu eksperymentach uzyskał z rudy metal, który w niczym nie przypominał miedzi. Opisał otrzymany przez siebie metal jako twardy i kruchy, słabo przyciągany przez magnes, podczas ogrzewania przekształcający się w czarny proszek i tworzący w kwasach piękne zielone roztwory. Mimo, że występuje on w rudzie kupfernikielu to jego nazwa powinna być krótsza i zaproponował nazwę nikiel. Obecnie wiemy, że w kupferniklu metal ten występuje w postaci arsenku. Podobnie jak w przypadku kobaltu przez pewien czas nie uznawano niklu jako substancji prostej. Uważano, że jest to mieszanina kobaltu, żelaza, arsenu i miedzi aż do roku 1775 kiedy to szwedzki chemik Torbern Olof Bergman wykazał, że żadna mieszanina tych metali nie tworzy substancji przypominającej właściwościami nikiel.