Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Atom i cząsteczka

Chemia nieorganiczna jest nauką, której pole zainteresowań obejmuje chemię ponad stu pierwiastków. Ograniczenie się jedynie do podania zbioru, niepowiązanych ze sobą faktów, dotyczących poszczególnych pierwiastków byłoby bezcelowe bez oparcia się na pewnej podstawie teoretycznej. Podstawie, która pozwoli na powiązanie ze sobą i wyjaśnienie szeregu obserwacji dotyczących właściwości substancji. Z tego punktu widzenie można uważać odkrycie prawa okresowości przez Mendelejewa za pierwszy krok na drodze do znalezienia podstaw teoretycznych chemii. Układ okresowy jaki skonstruował Mendelejew został oparty na wynikach eksperymentów. Dopiero wraz z pojawieniem się teorii budowy atomu możliwe stało się stwierdzenie, że układ okresowy można wyprowadzić z budowy elektronowej pierwiastków. Powstanie mechaniki kwantowej i zastosowanie jej do zagadnień chemicznych stanowiło kolejny krok na drodze do ugruntowania teorii chemii nieorganicznej. W związku z tym niezbędnym jest zapoznanie się z elementami mechaniki kwantowej w zakresie jaki stanowi podstawowe minimum do zrozumienia zagadnień z chemii nieorganicznej. Aparat matematyczny mechaniki kwantowej jest skomplikowany, ale dla naszych celów wystarczą podstawowe elementy, które umożliwią jakościowe wyjaśnienie fizycznych aspektów zjawisk jakie interesują chemików nieorganików. Ponieważ w chemii niezwykle istotną rolę odgrywa symetrii, to w dalszej części podane zostały zagadnienia związane z elementami symetrii i ich przekształceniami w oparciu o teorię grup.