Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Nihon

Pierwsze doniesienia o tym, nie posiadającym jeszcze nazwy poza systematyczną, pierwiastku pochodzą z sierpnia 2003 roku kiedy to został on zidentyfikowany jako produkt rozpadu promieniotwórczego izotopów pierwiastka 115. 1 lutego 2004 roku pojawiła się publikacja naukowa autorstwa badaczy pracujących w Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej i amerykańskich naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory opisujące ten proces. 28 września tego samego roku naukowcy japońscy pracujący w ośrodku badawczym Riken również donieśli o otrzymaniu pojedynczego atomu tego pierwiastka, przy czym o ile doniesienia rosyjsko-amerykańskie dotyczyły izotopu o masie atomowej 286, o tyle Japończycy otrzymali lżejszy izotop o masie atomowej 278. Kolejny atom tego pierwiastka został zarejestrowany w ośrodku japońskim 2 kwietnia 2005 roku. 12 sierpnia 2012 w ośrodku Riken zaobserwowano szereg przemian jądrowych izotopu pierwiastka 113, kończący się izotopem mendelewa-254. W grudniu 2015 roku Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej uznała, że doniesienie japońskie spełnia wymogi stawiane odkryciu nowego pierwiastka. Pierwiastek nie posiada jeszcze zatwierdzonej nazwy, a jedynie nazwę systematyczną, ale propozycje jakie wysunęli japońscy badacze obejmują trzy nazwy: „japonium”, rikenium” i „nishinanium”. Ostatnia propozycja pochodzi od nazwiska japońskiego fizyka Yoshio Nishina i została przyjęta 28 listopada 2016 roku jako oficjalna nazwa dla tego pierwaistka.