Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Darmsztadt

110 pierwiastek został również otrzymany w Niemczech przez grupę, której kierownikiem był Sigurd Hofmann. Podczas bombardowania ołowiu-208 jonami niklu-63 otrzymano jeden atom izotopu darmstadtu-269. Zastosowanie jonów cięższego izotopu niklu, niklu-64, pozwoliło na uzyskanie dziewięciu atomów izotopu darmsztadtu o masie atomowej 271. Pierwszy eksperyment, w którym zarejestrowano tworzenie się atomów pierwiastka 110 odbył się 9 listopada 1994 roku. Nazwa pierwiastka została zaproponowana przez odkrywców, którzy wahali się pomiędzy dwiema propozycjami, darmstadtium” i „wixhausium”. Druga propozycja pochodzi od nazwy dzielnicy Darmstadtu, w której znajduje się Instytut. 16 sierpnia 2003 roku IUPAC przyjęła nazwę darmstadt jako oficjalną dla pierwiastka o liczbie atomowej 110.