Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Moskow

Prestiżowe czasopismo naukowe Physical Review C w numerze z dnia 2 lutego 2004 roku zamieściło komunikat dotyczący eksperymentów prowadzonych w Instytucie Badań Jądrowych Dubnej oraz w Lawrence Berkeley National Laboratory  w USA w sierpniu 2003 roku. W wyniku bombardowania ameryku-243 jonami wapnia-43 otrzymano cztery atomy pierwiastka o liczbie atomowej 115, które w czasie około 100 milisekund rozpadły się emitując cząstki alfa tworząc atomy pierwiastka o liczbie atomowej 113. W roku 2011 komisja IUPAC rozpatrywała wyniki eksperymentów prowadzonych w Instytucie w Dubnej w latach 2004-2007 i stwierdziła, że jak na razie nie ma wystraczających podstaw do zatwierdzenia odkrycia pierwiastka 115. W roku 2013 badacze ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund oraz uczeni pracujący w niemieckim Darmstadt ogłosili wyniki swoich badań potwierdzających wyniki z lat 2004-2007. Kolejne potwierdzenie napłynęło od uczonych pracujących w Berkeley w roku 2015 i ostatecznie w grudniu tego roku IUPAC zatwierdziła odkrycie pierwiastka o liczbie atomowej 115 jako wynik wspólnych rosyjsko-amerykańskich badań. Dla tego pierwiastka proponowane są dwie nazwy „langevinium” i “moscovium”. Pierwsza dla uczczenia francuskiego fizykochemika Paula Langevina, a druga wywodząca się z lokalizacji Instytutu Badań Jądrowych w Rosji. Nazwa moskow została zatwierdzona 28 listopada 2016 roku.