Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Meitner

Synteza tego pierwiastka nastąpiła 29 września 1982 roku w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech. Grupa kierowana przez Petera Armbrustera i Gottfrieda Münzenberga bombardując bizmut-209 jonami żelaza-58 wykryła pojedynczy atom izotopu pierwiastka 109, o masie atomowej 266. Nazwę nadano pierwiastkowi dla uczczenia austriackiej uczonej Lisy Meitner, pionierki badań jądrowych. Jak do tej pory nieudało się, pomimo podejmowanych prób od roku 2004, otrzymać izotopów tego pierwiastka o na tyle długich czasach życia, aby można było określić jego właściwości chemiczne.