Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

 Roentgen

8 grudnia 1994 roku międzynarodowy zespół kierowany przez Sigurda Hofmanna w Instytucie Ciężkich Jonów w Darmstadt dokonał syntezy pierwiastka 111. W doświadczeniu wykorzystano bizmu-209 bombardowany jonami niklu-64 i zarejestrowano powstanie pojedynczego atomu pierwiastka o liczbie atomowej 111 i masie 272. W roku 2001 Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) stwierdziła, że doniesienie naukowców jest zbyt ogólne i nie daje podstawy do potwierdzenia ich odkrycia. W roku 2002 w Darmstadt powtórzono eksperyment i tym razem udało się zarejestrować obecność trzech atomów nowego pierwiastka. To wystarczyło, aby IUPAC uznała odkrycie tego pierwiastka. Nazwę „roentgenium” zaproponował zespół przeprowadzający eksperyment, i została ona przyjęta w dniu 1 listopada 2004 roku. Wszystkie izotopy tego pierwiastka są nietrwałe, chociaż roentgen-281 charakteryzuje się okresem półtrwania 26 sekund, to otrzymywane ilości tego pierwiastka są tak małe, że nie sposób okresic jego właściwości chemiczne.