Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Principles of Chemistry

Gazy szlachetne

Ostania, 18 grupa układu okresowego obejmuje sześć pierwiastków występujących w formie gazów. Wszystkie są bezbarwne, pozbawione zapachu i smaku, niepalne i chemicznie nieaktywne. Chociaż cięższe pierwiastki z tej grupy tworzą związki chemiczne, jak przykładowo ksenon i krypton, które tworzą fluorki. Bardzo mała aktywność tych pierwiastków spowodowała, że odkrycie pierwszych ich przedstawicieli przypada na koniec dziewiętnastego wieku, i jest nierozłącznie związane z metodami fizycznymi, takimi jak spektroskopia. Główną rolę w odkryciu tych pierwiastków odegrał jeden uczony, William Ramsay, który za swoje odkrycia został uhonorowany w roku 1904 Nagrodą Nobla.